Scootmobielcursus

‘ Veiliger op pad met uw Scootmobiel ’

 

Waarom een Scootmobielencursus?

Iedereen wil zelfstandig zijn én blijven. Men wil zich veilig en zelfverzekerd op de weg voelen. Komt u in aanmerking voor een Scootmobiel dan verandert voor u als Scootmobiel gebruiker daarmee ook de manier van het weggebruik. Bij het in ontvangst nemen van de rolstoel wordt meestal alleen geïnstrueerd hoe de stoel bediend moet worden en eventueel hoe u ermee kunt manoeuvreren. Meer wordt er vaak niet aan instructie gegeven. Het doel van deze cursus is dan ook vooral om u als Scootmobiel gebruiker de gelegenheid te bieden te testen hoe u zelf in het verkeer beweegt. De cursus biedt de mogelijkheid om u onder deskundige begeleiding bewust te worden van de momenten of situaties waarbij uzelf risico loopt als verkeersdeelnemer.

 

Wat houdt een Scootmobielencursus in?

Allereerst  twee ochtenden van anderhalf uur.
Deze Theoriecursus is speciaal ontwikkeld voor Scootmobiel gebruikers en wordt gegeven door Veilig Verkeer Nederland afd. Deurne.
Dit  theorisch gedeelte vindt plaats op:
Donderdag 11 en 18 juni van 10.00 tot 11.30 uur.
De Scootmobiel praktijkdag op dinsdag 23 juni

Deze dag bestaat uit de volgende onderdelen:
• Verkeerskwis / Verkeerstechnische kennis en adviezen.
Dit is de laatste bijeenkomst van de theoriecursus, speciaal toegespitst op Scootmobiel gebruikers. Ook nu krijgt u de gelegenheid vragen te stellen, en wordt er ingegaan op problemen die u als Scootmobieler in het verkeer tegenkomt.
• Gehoortest
• Veilig Bewegen in het Verkeer door een erkend MBvO leidster
In dit onderdeel wordt aandacht besteed aan de mobiliteit van de Scootmobiel gebruiker.
Met aandacht voor gezond bewegen.
Zonder bewegen geen leven. Bewegen stelt iemand in staat anderen te ontmoeten. Buiten de deur betekent dit automatisch deelname aan het verkeer. MBvO  geeft gerichte adviezen en is net als alle andere onderdelen onontbeerlijk voor het welslagen van de cursus.
• Rit met verrichtingen en Circuit
Een rit van ongeveer 45 minuten, met daarin allerlei handelingen om meer voertuigbeheersing te krijgen en meer zicht te krijgen in diverse verkeerssituaties. U wordt terzijde gestaan door ervaren coördinatoren. Samen met deze deskundigen gaat u een parcours afleggen, waarin diverse hindernissen zijn opgenomen, zoals ‘’ helling trekken ‘’, rotondes, manoeuvreren. Maar ook het signaleren van verkeerssituaties en borden. Aan het einde volgt een beoordeling, die enkel en speciaal voor u is bestemd.

Hoe ziet deze Scootmobielendag er voor u bijvoorbeeld uit?

09.15 – 10.00 uur  Ontvangst en Opening
10.00 – 11.00 uur  Theorie en Verkeerstechnische  adviezen
11.00 – 12.00 uur  Bewegingsonderdeel
12.00 – 13.00 uur  Lunch
13.00 – 14.00 uur  Rit met circuit en gehoortest bij Beter Horen
14.00 – 15.00 uur  Voorlichting door welzorg
15.30              uur  Afsluiting
Ongeacht de weersomstandigheden zal de Scootmobielcursus doorgang vinden.

Het is de bedoeling dat men met een eigen scootmobiel of elektrische rolstoel deel neemt.
Aan het deelnemen van deze cursus  zijn geen directe kosten verbonden.

Bent u geïnteresseerd in deze Scootmobielcursus, schrijf u dan in op onderstaand adres:
Gerda Zweden-Goossens, Kruisstraat 71, 5751 BJ Deurne
Mailadres gerdazweden@kpnmail.nl     tel. 0493 315478
Voor meer informatie kunt u terecht  op bovenstaand telefoonnummer.

Let wel: Inschrijven voor de cursus is mogelijk tot uiterlijk 31 mei 2015